gebartreg.com

gebartreg.com

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00031

Kedvezményezett: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése című projektünk fő célja regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása Zalaegerszegen.

Fő cél: A zalaegerszegi Gébárti Kézművesek Háza, mint a közösségi művelődési intézményrendszer speciális feladatait ellátó, és az egész életen át tartó tanulást segítő népi kézműves alkotóház, infrastrukturális fejlesztése annak érdekében, hogy regionális, területi szintű szerepet tölthessen be a Nyugat-dunántúli régióban, informális és nonformális közösségi képzési- és tehetséggondozó programok megvalósításával tudásbázisként működjön a tárgyalkotó népi kézművesség területén.

A projekt céljait tekintve különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a megvalósítást követően az intézmény tevékenységeinek megerősödésével, újra pozicionálásával, új programok kifejlesztésével a 2006. évi EK ajánlásban megfogalmazott kulcskompetenciák elsajátítását segítsük, fejlesztését szolgáljuk. Kiemelt célunk, hogy az intézmény a közösségi művelődés színtereként kapcsolatot teremtsen a köznevelés egyes szintjeivel a kézművesség népszerűbbé tétele érdekében, illetve az élethosszig tartó tanulás lehetséges formái között nagyobb szerepet töltsön be.

A célok elérésének eszközei: a népi kézműves tárgyalkotással foglalkozó szakemberek folyamatos képzése régiós szinten, a szervezésben résztvevők képzése régiós szinten, közösségek működtetése, közösségi rendezvények szervezése régiós szinten, módszertani segítségadás a régióban működő szervezetek, alkotók, egyéb célcsoportok számára, régiós kiállítások szervezése, népi iparművészeti tárgyzsűrizés lehetőségének biztosítása, a magyarság tradicionális népművészetének bemutatása, mesterség bemutatók, játszóház szervezése, kézműves szaktáborok szervezése.

Pályázó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mely fenntartója a projektben érintett Keresztury Dezső VMK, Kézműves Háza intézményegysége, mely Zalaegerszegen, a festői szépségű Gébárti-tó mellett található. A fejlesztésbe bevont helyszín a Gébárti Kézművesek Háza, 1982 óta a népi tárgyalkotó kézműves kultúrához kapcsolódó tevékenységek helyszíneként, országos elismertséggel működő alkotóház. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata mindig is fontosnak tartotta „Göcsej kapuja”-ként, a hagyományos népi tárgyi és szellemi örökség továbbvitelét, az ehhez kapcsolódó tevékenységek támogatását, így jöhetett létre az alkotóház, melynek fenntartását 35 éve biztosítja a város. Mivel az alkotóház és a humán erőforrás adott a jelen projekt megvalósításához, az Önkormányzat elhatározta, hogy az alkotóház bővítésének lehetőségét megragadja. Fontos szempont, hogy a 35 éve működő Zala Megyei Népművészeti Egyesület szakmai háttérként és együttműködő partnerként a ház ügyeinek szolgálatában áll.

A fejlesztés során a következő informális, nem formális tanulást szolgáló terek kialakítását, megújítását végezzük el:

1. Népi kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas helyiségek: 1 db bőrműves műhely, 1 db fazekas műhely és 1 db előkészítő műhely, 1 db szálasanyag feldolgozó műhely, 1 db raktár

2. Népi kézműves termékek kiállítására, bemutatására alkalmas tér: 1 db kiállítótér

3. A népi kézműves területeken tevékenykedő személyek kreatív gazdaságban való jelenlétét elősegítő, erősítő tevékenységek végzésére alkalmas helyiség: 1 db oktató terem

4. Kiszolgáló helyiségek: 1 női mosdó és mozgássérült WC, 1 férfi mosdó és zuhanyzó

A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma a fenntartási időszakban 450 fő/év.

A projekt keretében érintett célcsoportok a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, az egész életen át tartó tanulásban résztvevők, azon szervezetek, melyek a terület fejlesztéséhez hozzájárulnak, szervezik annak munkáját.

Az igényfelmérés, helyzetelemzés megtörtént, mely alapját képezi azon tevékenységeknek, melyeket az 5 éves fenntartási időszakra terveztünk.